منابع طراحی الگوریتم : 

 • اسلاید های طراحی الگوریتم ها – سید ناصر رضوی 
 • طراحی الگوریتم CLRS به همراه حل مسائل
 • منابع اصلی آزمون ارشد

  مروری بر مطالب مهم در درس ساختمان داده و تکمیل نکات ارائه شده در خصوص: استقرا ریاضی و روشهای بازگشتی، پیچیدگی الگوریتمها و آنالیز آنها، نمادهای O، تتا، امگا، o و روشهای حل مسئله: در هر روشی تعدادی مسئله مهم انتخاب و الگوریتمهای هر یک گفته شده و اثبات و آنالیز گردد. روش مستقیم و حل (مسائل: ماکزیمم و مینیمم یک آرایه، ضرب دو عدد nبیتی، روش strassen در ضرب ماتریسها، تورنمت بازیها، مرتب کردن براساس QuickSort)، روش برنامه سازی پویا(مسائل: ضرب ماتریسها، کوله پشتی، مثلث بندی بهینه یک چندضلعی، طولانی ترین زیرترتیب مشترک، حروف چینی یک پاراگراف)، روش حریصانه(مسائل:مسائل زمانبندی، خرد کردن پول، کدهافمن)، روشهای مبتنی بر جستجوی کامل و تکنیکهای محدود کردن فضای جستجو، استفاده از درخت بازی و Pruning، بازیهای Puzzle، tic-tac-tac روشهای مکاشفه ای برای حل مسائل مشکل(مسئله فروشنده دوره گرد) الگوریتمهای گراف شامل: روشهای جستجوی گراف(عمقی، سطحی) گرافهای بدون جهت(الگوریتمهای Dijkstra درخت پوشای مینیمال، اجزا همبند، کاملا همبند و مسائل دیگر) گرافهای جهت دار(الگوریتمهای Floyd، مرتب کردن Topological، اجزا دو همبند و …) شبکه های ماکزیمم جریان و مسائل مربوطه.

  مراجع:
  ۱- Neapolitan, Foundations of Algorithms.
  ۲- CLRS) Cormen, leisersen, Rivert, Introduction to Algorithms)
  ۳- Horowitz, Sahni, Fundamental of Computer Algorithms.
  ۴- Aho, Hopctoft, Data Structure & Algorithms.
  ۵- Udi Manber, Introduction to Algorithms.
  ۶- Brassard, Fundamentals of Algorithms

   

   

آزمون پایان ترم : 

طراحی الگوریتم  – مورخ ۱۳ دی ماه  ساعت ۴ 

تمرینات طراحی الگوریتم  : 

 1. دانلود تمرین طراحی الگوریتم A1
 2. دانلود تمرین طراحی الگوریتم A2
 3. دانلود تمرین طراحی الگوریتم  A3
 4. دانلود تمرین طراحی الگوریتم  A4
 5. دانلود تمرین طراحی الگوریتم  A5

نمونه سوال : 

نمونه سوالات طراحی الگوریتم دانشگاه پیام نور

وضعیت نمرات : (بروزرسانی : ۹۴/۰۳/۲۵)

 1. دانشکده دارالفنون
 2. دانشگاه پیام نور

سایر منابع طراحی الگوریتم :