توضیحات قسمت بیست و هفنم: 

ویدیوی بیست و هفتم به یک توضیح کلی در مورد انجام یک LAB که در CBT Nuggets طراحی شده می پردازد. در این قسمت مراحل انجام این LAB مرور می شود. سپس یک فلوچارت راهنما برای تغییر مد در IOS نشان داده می شود و ویدیو پایان می پذیرد.
از آنجایی که این ویدیو به مدت ۲ دقیقه و تنها در حد یک دستورالعمل خلاصه می باشد و حاوی نکته خاصی نیست با تصمیم مدیریت وبسایت از قرار دادن نسخه برگردان فارسی آن صرفنظر کردیم. 


سناریوی ویدیو بیست و هفتم:

 1.  یک ارتباط کنسول رو کانفیگ کرده و از طریق Putty به روتر متصل شوید.
 2. در مد priviledge، سعی کنید نوع و تعداد اینترفیس های موجود روی روتر خودتون رو به دست بیارید.

  • Show ip interface brief
 3.  وارد مد اینترفیس شوید.
 4. با استفاده از تنها یک کامند از مد کانفیگ اینترفیس به مد Priviledge برگردید.
 5. در روتر، سایز history buffer رو با مقدار ۸۰ ست کنید.
 6. نام روتر ( hostname ) را به Noodles تغییر دهید.
 7. بدون اینکه از روتر/سوییچ تون logout کنید به مد User برگردید.
 8. با استفاده از "؟" و در مد priviledge، سعی کنید ساعت ( clock ) روتر/سوییچ خودتون رو تنظیم کنید.

   

   

  •  نکته: کامند مربوطه با " clock " آغاز میشه 😊

بخش دوم :