قسمت عنوان دوره

زمان (دقیقه)

حجم فایل (MB)
۱

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت اول – معرفی

۲۵  ۳۰
۲

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت دوم – مرور جامع مهندسی شبکه

۱۱  ۳۶
۳

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت سوم – گواهینامه و مدارک سیسکو

۱۷  ۵۶
۴

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت چهارم – ساخت یک آزمایشگاه

۱۱ ۸۱
۵

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت پنجم – سوییچ ها و روتر ها

۱۸ ۵۵
۶

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت ششم – تکنولوژی وایرلس ها

۱۱ ۳۷
۷

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت هفتم – فایروال و IPS

۱۰ ۶۰
۸

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت هشتم – سرعت سایز دیتا و دیاگرام ها

۱۷ ۶۰
۹

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت نهم – کابل کشی، مفاهیم و نکات

۱۵ ۵۶
۱۰

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت دهم – تکنولوژی های اتصال

۶ ۵۴
۱۱

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت یازدهم – ارتباطات مبتنی بر IP

۱۲ ۴۰
۱۲

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت دوازدهم – توصیف کامل یک شبکه

۱۲ ۴۲
۱۳

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت سیزدهم – آدرس دهی Public و Private

۱۰ ۳۸
۱۴

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت چهاردهم – جمع بندی مباحث ارتباطات IP

۱۵ ۵۸
۱۵

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت پانزدهم – پروتکل های مبتنی بر IP و TCP

۱۵ ۳۸
۱۶

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت شانزدهم – تشریح کامل یک ارتباط نقطه به نقطه

۲۲ ۸۰
۱۷

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت هفدهم – ابزارهای ضروری

۱۲ ۴۶
۱۸

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت هجدهم – معماری سه سطحی سیسکو

۱۱ ۴۰
۱۹

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت نوزدهم – توصیف شبکه به زبان OSI

۵ ۱۸
۲۰

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیستم – آموزش عملی ارتباطات OSI

۱۷ ۵۸
۲۱

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و یکم – مدل TCP/IP

۵ ۱۲
۲۲

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و دوم – انکپسولیشن، فرمت فریم و وایرشارک

۱۰ ۴۶
۲۳

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و سوم – معرفی سیستم عامل IOS

۱۱ ۲۷
۲۴

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و چهارم – برقراری ارتباط با پورت کنسول

۹ ۳۲
۲۵

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و پنجم – گردش در IOS و مد های مختلف آن

۱۵ ۵۷
۲۶

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و ششم – Shortcut ها و راهنمای IOS

۱۳ ۴۸
۲۷

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و هفتم – انواع حافظه ها در سیسکو

۰ ۰
۲۸

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و هشتم – انواع حافظه ها در سیسکو

۱۵ ۶۹
۲۹

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت بیست و نهم – مدیریت کانفیگ

۱۲ ۴۵
۳۰

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت سی ام – کانفیگ پایه

۲۴ ۱۰۰
۳۱

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت سی و یکم – دسترسی به تجهیزات از راه دور

۱۲ ۴۳
۳۲

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت سی و دوم – فعال سازی SSH بر تجهیزات سیسکو

۱۰ ۳۸
۳۳

دوره آموزشی CCNA CBTNuggets ، قسمت سی و سوم – آشنایی با سینتکس اینترفیس ها در سیسکو

۱۲ ۴۷
  ادامه قسمت ها دوره در حال آماده سازی می باشد.