در حال حاضر اکثر ادمین های شبکه ESXi های خود را برروی SDcard نصب میکنند اما باید بدانیم که SD card ها براساس مدل تعداد عملیات مشخصی از I/O...
بیشتر بخوانید »