به گزارش "تلکام نیوز" ، اینگونه که پیداست، اخیرا بیگانه‌ها پیغام‌های زیادی برای ما می‌فرستند: اینترنت هیچ کمبودی از رمزها و رازهای عجیب و غیرقابل فهم ندارد.   Webdriver یک دانشمند علوم...
بیشتر بخوانید »