منابع طراحی وب : 

تمرینات طراحی وب   : 

 

 1. دانلود تمرینات طراحی صفحات وب  سری A1
 2.  

نمونه سوالات  : 

 • نمونه سوالات تشریحی
 1. نمونه تمرین های کلاس مطالعه شود
 • نمونه سوالات تستی
 1. نمونه سنوالات وب مقدماتی ۱ 
 2. نمونه سوالات وب مقدماتی ۲
 3. نمونه سوالات وب مقدماتی ۳
 4. نمونه سوالات وب پیشرفته ۱
 5. نمونه سوالات وب پیشرفته ۲
 6. نمونه سوالات وب پیشرفته ۳
 7. نمونه سوالات html سایت w3school  انلاین
 8. نمونه سوالات Css سایت w3school  انلاین
 9. نمونه سوالات php سایت w3school  انلاین

سایر منابع طراحی وب  :